مجموعه ها معرفی مجموعه

حجم فایل : 458.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا فصل اول
مجموعه ها(معرفی مجموعه) معرفی مجموعه:
در زندگی روزمره از واژه هایی مانند دسته ، گروه و مجموعه استفاده می کنیم.اگر چند عدد را داخل دو آکولاد قرار دهیم و آن را با حرفی چون A,B و... نام گذاری کنیم و بنویسیم مثلا
در این صورت یک مجموعه تشکیل داده ایم .به هریک از ارقام 1،2،3 یک عضو می گوییم . مجموعه A دارای 3 عضو است .
*مجموعه شمارنده های طبیعی و اول عدد60
*در نمایش مجموعه ، جا به جایی اعضای مجموعه مهم نیست .
*عدد 2 عضوی از مجموعهB است و به این صورت نوشته می شود و
*نمایش مجموعه با استفاده از نمودار ون : 1 2
3 4 * مجموعه تهی یا مجموعه ای است که هیچ عضوی ندارد . مجموعه اعداد طبیعی بین 5 و 6 تهی است .
*دو مجموعه ی A و B را برابر می گوییم . هرگاه هر عضو A ، عضوی از B ، و هر عضو B ، عضوی از A باشد .
* مجموعه سه عدد طبیعی متوالی که جمع آنها 27 است و مجموعه عددهای طبیعی بین 7و 11 برابر هستند . پایان...